Peruutusehdot

Käyttövuorojen peruminen

Tilojen varauksen tai vuorojen peruutus tai muutos tulee tehdä aina kirjallisesti ja etukäteen vapaa-aikapalveluille silloin kun kyse on nuorisotilojen, liikuntatilojen sekä Penttilän auditorion ilta- ja viikonloppukäytöstä ja suoraan kouluille, kun kyse on koulujen luokka- ja muista tiloista.

Tilojen varaukset tulee tehdä 14 vrk ennen toivottua ajankohtaa. Varattujen vuorojen peruutus tai muutos tulee tehdä viimeistään seitsemän (7) vuorokautta ennen vuoron ajankohtaa. Perumatta jääneet vuorot laskutetaan alkuperäisen varauksen mukaisesti tai maksuttomissa vuoroissa toistuvasti tapatuvasta vuorojen perumatta jättämisestä voi seurata vakiovuorojen menetys määräajaksi.

Hyvinvointipalvelut pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin sekä vuorojen muutoksiin ja peruutuksiin. Hyvinvointipalvelujen puolesta peruutetuista vuoroista ei makseta hyvitystä eikä peruuntuneita vuoroja laskuteta.

Kertaluontoiset tapahtumat, kuten ottelut, kulttuuritapahtumat tai kunnan oma toiminta syrjäyttää tilassa olevat vakiovuorot. Tilojen käyttöä saatetaan rajoittaa esimerkiksi pyhien ajaksi, vuoden- ja kauden lopussa, sekä loma-aikoina.

********************************

Liperin kunnan vapaa-aikapalveluiden varattavien tilojen ja
liikuntapaikkojen käyttösäännöt

Vapaa-aikapalveluiden yleiset käyttösäännöt sitovat kaikkia Liperin kunnan vapaa-aikapalveluiden hallinnoimien tilojen ja liikuntapaikkojen käyttäjiä tai niissä asioivia ja oleskelevia henkilöitä. Yleisten käyttösääntöjen lisäksi eri tiloihin voi olla tarkennettuja käyttötai järjestyssääntöjä. Sääntöjen noudattamisesta vastaa käyttäjäryhmän vastuuhenkilö.

• Tilaa tai paikkaa käytetään ainoastaan myönnettyyn tarkoitukseen.
• Käytettävissä on vain se tila tai paikka, kalusto ja välineet, joihin on saatu lupa.
• Varattua tilaa tai aluetta ei saa luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön ilman vapaa-aikapalveluiden lupaa.
• Varauksen jälkeen tila tai paikka jätetään moitteettomaan kuntoon ja välineet omille paikoilleen.
• Toiminnassa tulee noudattaa henkilökunnan antamia ohjeita.
• Toiminnassa tulee säilyä järjestys ja ryhmän käyttäytyminen tulee olla asiallista.
• Liperin kunnan tilat sekä paikat ovat savuttomia sekä päihteettömiä.
• Tiloihin ja paikkoihin päästetään ainoastaan käyttäjäryhmään kuuluvat jäsenet.
• Tilojen ja paikkojen ulko-ovet tulee olla lukittuna. Mikäli tilan käyttöä varten on tehty oviohjelmointeja, tulee tilassa olla valvonta ovien aukiolon ajan.
• Varatun vuoron käyttöaikaa noudatetaan sekä huolehditaan, että kaikki poistuvat tilasta varatun vuoron päätyttyä. Liikuntasalien pukuhuonetilojen käyttö alkaa 10 minuuttia ennen varatun vuoron alkamista sekä päättyy 15 minuuttia varatun vuoron jälkeen, ellei
muuta ole sovittu vapaa-aikapalveluiden kanssa.
• Varaajat ovat velvollisia ilmoittamaan vapaa-aikapalveluihin, mikäli kunnan omaisuutta on
vahingoitettu tai muuta vahinkoa aiheutunut. Aiheutettu vahinko on korvattava.
• Varaajat huolehtivat käyttövuoron perumisesta vapaa-aikapalveluihin, mikäli eivät käytä vuoroa. Vapaa-aikapalveluilla on oikeus laskuttaa perumattomista vuoroista tai perua
toistuvasti käyttämättömäksi jäänyt vakiovuoro.
• Tilojen ja paikkojen käyttäminen tapahtuu omalla vastuulla.
• Vapaa-aikapalvelut pidättävät oikeuden varattujen vuorojen peruuttamiseen.
• Käyttösääntöjen tai henkilökunnan ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi seurata tilan tai paikan käyttökielto määräajaksi.